English O projektu
 
 
 

 

 

 

Grant shema za poslovnu infrastrukturu
IPA IIIC Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. - 2013.

Naziv projekta: „RESPITE- Izgradnja i razvoj Rekreacijsko-sportskog centra Tenis“

Nositelj projekta: Grad Senj

više informacija na: >> rsc-tenis.park-nehaj.eu

 

 


 

UTORAK,  23. travnja 2013.


13,00 h – svečana sjednica  u povodu Dana Grada Senja i
blagdana Svetog Jurja – zaštitnika Grada, Tvrđava Nehaj


14,30 h – otvorenje novouređenog Povijesnog parka Nehaj

 


 

IPA 2007-2009: Business-Related Infrastructure Grant Scheme
“Turistička valorizacija kulturno – povijesne baštine i javne infrastrukture
parka Nehaj”
IPA2007/HR/16IPO/001-040212

 

Nositelj ovog projekta je Grad Senj i partneri - Razvojna agencija Senj, Turistička zajednica Senj, Gradski muzej Senj, Pučko otvoreno učilište M.C.Nehajev Senj. Procijenjenja vrijednost projekta je 989.682,85 € od čega je 75% financirano sredstvima Europske unije, a Ugovarajuće tijelo u ovome slučaju je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje.

Opći ciljevi projekta obuhvaćaju doprinos razvoju turističkog sektora i s njime povezanim malih i srednjih poduzeća (MSP) u Gradu Senju i Ličko – senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije. Njegova svrha je ojačati javnu turističku infrastrukturu i poboljšati turističku ponudu sa osnovicom u kulturnom i povijesnom nasljeđu kao i razvoj potpornih usluga za MSP i druge relevantne dionike temeljenog na prijenosu najboljih praksi, know-how i promociji povoljnih investicija u okoliš.

Planirano trajanje projekta je 12 mjeseci.

Očekivani rezultati su sljedeći:

  1. Poboljšana turistička infrastruktura i stvoreni potrebni infrastrukturni preduvjeti za razvoj MSP i stvaranje novih radnih mjesta – temeljenih na obnovi javne infrastrukture Tvrđave i Parka Nehaj
  2. Razvijen održiv sustav planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima – oformljena Projektna grupa i razvijen Kulturni program
  3. Ekonomski valorizirano na održiv način kulturno, povijesno i tradicijsko nasljeđe za poboljšanje turističke ponude – izrađen Marketing plan
  4. Ojačani kapaciteti i konkurentnost dionika turističkog sektora – kroz implementaciju edukacijskih i trening programa
  5. Predstavljena i promovirana kulturna turistička ponuda u svrhu stvaranja prepoznatljive turističke destinacije – zasnovana na implementaciji vidljivih aktivnosti (web stranice, letci, prospekti i info dani) i postavljenoj turističkoj signalizaciji (info table)
Aktivnosti projekta i njihov učinak:

- Projektni menadžment i koordinacija
- Formiranje Projektne grupe i njenih aktivnosti
- Razvoj Kulturnog programa
- Razvoj Marketing plana Parka Nehaj
- Adaptacija Tvrđave Nehaj
- Adaptacija Parka Nehaj
- Postavljanje turističke signalizacije
- Edukacijske i trening aktivnosti
- Vidljivost projekta