English   Novosti
 
 
 

Senj, 19. travnja 2013.

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA I PREDSTAVLJANJE REZULATATA PROJEKTA

Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka „Nehaj“ –
4tressCulTour
IPA IIIC Regionalna konkurentnost

U utorak, 23.travnja 2013. godine, s početkom u 13:00 sati u prostorima tvrđave Nehaj u Senju će se održati završno predstavljanje rezultata projekta „Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj- 4tressCulTour“. Kroz projekt su izvršeni građevinski radovi i nabavljena oprema za Park Nehaj, održane su radionice za trenere i animatore u turizmu , za Uskočku postrojbu „Senjski uskoci“, te  za iznajmljivače smještajnih kapaciteta i male i srednje poduzetnike, a izrađen je i  marketing plan destinacije.

Prisutnima će se obratiti  predstavnici:– gosp. LUIGI BARILE, glavni savjetnik Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj; gosp. VENKO ĆURLIN, pomoćnik ministra Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU; gđa. MATEA SPUDIĆ, pomoćnica ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, te gđa. DOROTEA PRPIĆ, ravnateljica Ustanove za razvoj Grada Senja.

Opći cilj ovog projekta bio je doprinijeti razvoju turističkog sektora i srodnim malim i srednjim poduzećima (malo i srednje poduzetništvo) u Gradu Senju i Ličko-senjskoj županiji kroz održivu ekonomsku valorizaciju kulturnih i povijesnih potencijala regije.

Rezultati postignuti projektom su:

  1. poboljšana javna turistička infrastruktura i stvoreni nužni infrastrukturni preduvjeti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta
  2. razvijen  sustav održivog planiranja i upravljanja kulturnim i povijesnim resursima
  3. ekonomski valorizirana kulturna, povijesna i tradicijska baština u održivom smislu za poboljšanje turističke ponude
  4. poboljšani kapaciteti i konkurentnost  dionika turističkog sektora
  5. prezentirana i promovirana kulturno turistička ponuda u cilju stvaranja prepoznatljive turističke destinacije

>> ZAHVATI NA PODRUČJU PARKA NEHAJ

Ukupna ugovorena vrijednost projekta je  989.682,85 eura od čega je EU projekt financirala s maksimalnih 75 %, odnosno  sa 742.262,14 eura.  Projekt je otpočeo 28. siječnja 2012., a datum službenog završetka projekta je 27. travnja 2013. godine.

Partneri uključeni u ovaj projekt bili su Razvojna agencija Senj, Turistička zajednica Grada Senja, Gradski muzej Senj i Pučko otvoreno učilište „M.C.Nehajeva“ Senj.
Projekt ima izraženi potencijal za multipliciranje efekata. Ovo podrazumijeva moguće uključenje svih drugih kulturnih resursa Grada Senja u širu prezentaciju Senja kao kulturne destinacije, a projekt bi također mogao biti impuls kulturnim resursima šire regije, da budu više vrednovani i bolje prezentirani stvarajući regionalni kulturni proizvod.   

Za više informacija: Razvojna agencija Senj, gđica Matea Sukurica, voditeljica projekta
e-mail:info@ras.hr

 

>> Priopćenje za medije ( pdf, 828 kB)

 

Klikni za uvećanje!

Klikni za uvećanje!

 

>> BROŠURA - Turistička valorizacija kulturno-povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj - 4tressCulTour ( pdf, 2.09 MB)

>> LETAK - Park Nehaj Senj "Bura doživljaja" ( pdf, 1.97 MB)

>> INFORAMATIVNE TABLE ( pdf, 2.08 MB)

 

Klikni za uvećanje!

 


 

IZRADA MARKETING PLANA / DEVELOPMENT OF MARKETING PLAN
(Senj, 12.05.2012)

U sklopu projekta (Aktivnost 3. Izrada Marketing plana) izrađen je Marketing plan Parka Nehaj čija je svrha promicanje opsežne kulturno – povijesne atrakcije parka i samog grada Senja. Nakon provedene javne nabave po pravilima PRAG procedure, za podizvođača je odabran Institut za turizam, koji je prema zadanim smjernicama izradio Marketing plan Parka Nehaj, a koji u cijelosti možete preuzeti na ovim stranicama.

As a part of the project (Activity 3. Development of Marketing plan), Marketing plan of Park Nehaj is developed which purpose is promotion of comprehensive cultural-historic attraction of the Park and Town of Senj. After conducted procurement procedure by the PRAG rules, chosen subcontractor, Institute for Tourism, after given guidelines has developed Marketing plan of Park Nehaj which can be completely downloaded from this page.

>> Marketing plan Parka Nehaj / Marketing plan of Park Nehaj ( pdf, 3.83 MB)

 


 

>> CONTRACT AWARD NOTICE / OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA
(Senj, 10.09.2012.)

IPA2007/HR/16IPO/001-040212
Tourist valorisation of cultural – historic heritage
and public infrastructure of Park Nehaj – 4tressCulTour

IPA2007/HR/16IPO/001-040212/WKS/ RADOVI – UREĐENJE KULTURNO – POVIJESNOG PARKA NEHAJ U SENJU I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I VIDEONADZORA

 

City of Senj (Lika-Senj County, Republic of Croatia) has awarded a work contract for arranging and equipping of Park Nehaj and construction of public lighting and video surveillance, with financial assistance from the IPA IIIc programme of the European Union/EDF. The contract amounts 5.495.109,16 HRK and it is awarded to the firm EDING d.o.o. za građenje i opremanje objekata, Froudeova 9, 10020 Zagreb, Hrvatska. / Grad Senj (Ličko – senjska županija, Republika Hrvatska) je dodijelio ugovor za radove na radovima na uređenju i opremanju Parka Nehaja kao i izgradnji javne rasvjete i sustava videonadzora na području Republike Hrvatske, Ličko – senjska županija uz financijsku pomoć iz IPA IIIC programa Europske unije. Ugovor na iznos od 5.495.109,16 HRK je dodijeljen tvrtki EDING d.o.o. za građenje i opremanje objekata, Froudeova 9, 10020 Zagreb, Hrvatska.

 


 

POSTAVLJEN INFO STUP NA TVRĐAVI NEHAJ / SETTING UP OF INFO POINT IN THE FORTRESS NEHAJ

U sklopu projekta (Aktivnost 4.1. Postavljanje Info stupa) nabavljen je informacijski stup. Postavljen je na drugom kat u tvrđavi Nehaj. Sastoji se od software-a koji omogućava glasovnu i vizualnu aplikaciju materijala te 15'' LCD monitora - touchscreen system za upravljanje. Njegova uloga je pružanje informacija posjetiteljima tvrđave o povijesti grada Senja i tvrđave „Nehaj“ na 5 svjetskih jezika.

As part of the project (Activity 4.1. Setting up of Info point) Info point is purchased. It is set up on the second floor of the Fortress Nehaj. It consists of software that enables image and voice application of materials and 15'' LCD monitor - touchscreen system for managing menus.  The main purpose of this Info point is to provide information to the visitors of the Fortress about history of Senj and Fortress Nehaj in 5 world languages.